Indhold i behandling af stofmisbrug

Den kognitive behandlingsmodel for stofbehandling

I Brydehuset benytter vi kognitiv terapi, hvilket vil sige, at behandlingen tager udgangspunkt i, hvad du tænker om dig selv og dine udfordringer. Metoden har vist sig særdeles effektiv ved behandling af alkoholmisbrug, fordi negative tanker giver anledning til yderligere misbrug. Den kognitive model hjælper dig til at finde nye og mere positive tankemønstre.

Brydehusets familieorienterede tilbud

Tilbud til pårørende til misbrugere. Er du pårørende til en person med et stofmisbrug, vil du kunne modtage hjælp, rådgivning og vejledning selv om familiemedlemmet med et stofmisbrug ikke er i behandling i Brydehuset.

Familieorienteret behandling. Dette tilbud er en del af behandlingen for stofmisbrug. Mange vælger at benytte sig af dette unikke tilbud, da alle familiens medlemmer er berørte.

Kombinationen af døgnbehandling og ambulant behandling af stofmisbrug

I tilfælde af et meget stort stofmisbrug, kan der være behov for en kombination af døgnbehandling efterfulgt af ambulant behandling. I disse tilfælde vil du som stofmisbruger blive sendt på et ophold til en døgnbehandlingsinstitution, typisk i 4-6 uger for at blive afgiftet og stabiliseret. Brydehuset har et bredt netværk af professionelle døgnbehandlingsinstitutioner som har forskellige fokusområder og vi går altid i dybden med den enkelte borgers behov, så vi foretager det bedste match.

Efter opholdet i døgninstitutionen, er der opstart i ambulant behandling af stofmisbrug og det er her du reelt lærer at være i det miljø, du skal tilbage til efter behandlingen er afsluttet.

Tidligere var døgnbehandling meget udbredt, men mange studier har vist, at ambulant behandling for stofmisbrug er mere effektivt, da du lærer at håndtere din livssituation og hverdag, mens du er i behandling.

Hvis du, en af dine venner eller din familie har et overforbrug eller misbrug af alkohol, vil vi meget gerne høre fra dig. Du er også meget velkommen til at ringe til os hvis du har spørgsmål til foreksllen mellem døgnbehandling eller ambulant behandling af alkoholmisbrug.

Abstinensbehandling

Det kan være nødvendigt at iværksætte abstinensdæmpende medicin de første dage i behandlingen. Vores egne læger vil udskrive den nødvendige medicin. I de sjældne tilfælde, hvor det er nødvendigt med afgiftning eller afrusning, henviser vi til en af vores samarbejdspartnere som kan tage hånd om det forløb. Efter endt afrusning vil den fortsatte stofmisbrugsbehandling finde sted i Brydehuset.

Kontakt os hvis du har brug for rådgivning eller behandling