Indhold i behandling af alkoholmisbrug

Den kognitive behandlingsmodel for alkoholbehandling

I Brydehuset benytter vi kognitiv terapi, hvilket vil sige, at behandlingen tager udgangspunkt i, hvad du tænker om dig selv og dine udfordringer. Metoden har vist sig særdeles effektiv ved behandling af alkoholmisbrug, fordi negative tanker giver anledning til yderligere misbrug. Den kognitive model hjælper dig til at finde nye og mere positive tankemønstre.

Familiedeltagelse 

Et stofmisbrug er ikke kun et problem for den som har et alkoholmisbrug – det er hele familiens problem. Vrede, frustration og fortvivlelse er ofte dominerende følelser hos alkoholikerens familie. I familieprogrammet får de pårørende mulighed for at bearbejde de negative oplevelser af drikkeriet.

I Brydehuset har vi to familieorienterede tilbud

Tilbud til pårørende til misbrugere. Er du pårørende til en person med et stofmisbrug, vil du kunne modtage hjælp, rådgivning og vejledning selv om familiemedlemmet med et stofmisbrug ikke er i behandling i Brydehuset.

Familieorienteret behandling. Dette tilbud gælder for dig der er pårørende til en person med et stofmisbrug og som ønsker større familieorienteret inddragelse i behandlingen af din pårørende. Mange vælger at benytte sig af dette unikke tilbud, da alle familiens medlemmer er berørte.

Abstinensbehandling

Det kan være nødvendigt at iværksætte abstinensdæmpende medicin de første dage i behandlingen. Vores egne læger vil udskrive den nødvendige medicin. I de sjældne tilfælde, hvor det er nødvendigt med afgiftning eller afrusning, henviser vi til en af vores samarbejdspartnere som kan tage hånd om det forløb. Efter endt afrusning vil den fortsatte stofmisbrugsbehandling finde sted i Brydehuset.

Kombinationen af døgnbehandling og ambulant behandling

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en kombination af døgnbehandling efterfulgt af ambulant alkoholbehandling. Døgnbehending er ikke gratis, så din hjemkommune skal godkende det først. Vi hjælper med at indstille til opholdet, som  typisk varer i 4-6 uger – og målsætningen er at blive afgiftet og stabiliseret. Brydehuset har et bredt netværk af professionelle døgnbehandlingsinstitutioner, som hver har deres fokusområder. Derfor går vi altid i dybden med dine behov, så vi foretager det bedste match.

Kontakt os hvis du har brug for rådgivning eller behandling