Gratis tandbehandling

Gratis tandbehandling til borgere med sociale og misbrugsmæssige udfordringer

Forskning har vist, at  tænderne betyder meget for den generelle trivsel – også blandt socialt udsatte. Dårlige og smertende tænder hæmmer den sociale kontakt og derved også mulighederne for at de socialt udsatte kommer ud blandt mennesker og får etableret de vigtige netværk, der skal være med til at føre dem videre fra et liv med misbrug over i en normal tilværelse. Samtidig er regninger til tandlæge uoverskuelige for de fleste socialt udsatte, hvorfor de ender med ikke at komme til tandlægen og så er det for sent.

Med udgangspunkt i dette har Brydehuset etableret et helt enestående tilbud om gratis tandbehandling til socialt udsatte borgere, som er i behandling for alkoholmisbrug og stofmisbrug i Brydehuset. Disse borgere kommer fra Ballerup Kommune samt andre kommuner i Hovedstaden. Tilbuddet er blevet til med støtte fra Region Hovedstaden og yderligere støtte fra Oak Foundation Denmark. Vi kalder tilbuddet Tandrødderne og det er baseret på frivillig arbejdskraft med tilknyttede frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.